welcome

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ... คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่  28 กันยายน  2555
สัปดาห์ที่  16
การเรียนการสอน
 วันนี้อาจารย์ให้คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ แท็บเล็ต โดยมีหลักในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งทำให้สามารถนำไปใช้ได้ในการทำงานต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
   บรรยากาศในชั้นเรียนวันนี้เงียบมาก  แอร์หนาวไป  เพื่อนๆตั้งใจเรียนดี


วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555

สัปดาห์ที่ 15

การเรียนการสอน
วันนี้อาจารย์จ๋าบอกถึงวิธีการเรียนการสอนนั้นมีหลากหลายแบบซึ่งทุกวิธีสามารถที่จะบรูณาการเข้าด้วยกันได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศ เทคโนโลยี จิตวิทยา เป็นต้น อาจารย์ยังพูดถึงหลักการว่าประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ ซึ่งต้องกำหนดก่อนเป็นอันดับแรกว่าต้องการทำอะไร เพื่ออะไร ก่อนจะไปขั้นวิเคราะห์ เมื่อเสร็จขั้นนี้ก็จะบอกถึงข้อดี ข้อเสีย แล้วนำเสนอ และสุดท้ายนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ในท้ายช่วงโมงอาจารย์ได้ให้ทำแบบประเมินและลิงค์ Blogger ของนักศึกษาให้อาจารย์
 วันนี้บรรยากาศในชั้นเรียนเงียบๆเนื่องจากนักศึกษามาเรียนน้อย เพราะฝนตก ทำให้มาเรียนไม่ได้ และยังไงก็ตามการเรียนการสอนก็มีตามปกติ  อากาศในชั้นเรียนหนาวมากเพราะฝนตก  วันนี้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นทำให้มีการปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นในคาบต่อไปได้
วันศุกร์ที่  14  กันยายน  2555
สัปดาห์ที่  14
การเรียนการสอน
วันนี้อาจารย์ให้ออกมานำเสนอนิทานที่แต่ละกลุ่มได้หัวข้อกันไป ซึ่งหัวข้อที่ดิฉันได้ก็คือ การเล่านิทานเล่าไปพับไป มีชื่อเรื่องว่า "แพวิเศษ "  ซึ่งมีข้อคิดคือ คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้  และอาจารย์ก็ให้ถ่ายVDO เก็บไว้ด้วย


วิธีการเล่านิทานเล่าไปพับไป
 


นิทานทั้งหมดที่เพื่อนๆออกมานำเสนอมีดังนี้

เล่าไปฉีกไป

1. ช้าง

2. เจ้าแกะกับดวงอาทิตย์

3. เจ้ากบน้อยแสนซน


เล่าไปวาดไป

1. เจ้าแมวน้อย

2. คุณตากับคุณยาย

3. ความสุขของคุณยาย

4. อาทิตย์ยิ้มแฉ่ง

5. ตุ้งแช่จอมซน

เล่าเกี่ยวกับเชือก

1. กระต่ายเพื่อนเกลอ

2. ครอบครัวแสนสุข

3. ผีเสื้อ

4.เจ้างูน้อยกับเถาวัลย์

เล่าไปตัดไป

1. เบสไปทะเล

2. พระจันทร์ไม่มีเพื่อน

เล่าไปพับไป

1. เจ้าแสนซน

2. พับเป็นนก

3. น้องมดอยากไปเที่ยวทะเล

4. แพวิเศษ


5. ยักษ์วิเศษ
วันศุกร์ที่  7 กันยายน  2555
สัปดาห์ที่  13
การเรียนการสอน
วันนี้อาจารย์แจกสีและเพทตัวอักษรและได้พูดถึงครั้งแรกที่เรียนว่ามีอะไรบ้าง

  

- ทักษะทางภาษาโดยใช้การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการตีความทีละหัวข้อ และการสังเกตดูพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็ก

- การจับใจความ การสรุปความคิด การตั้งคำถามกับเด็กโดยใช้นิทานและเพลงเข้าช่วย

- การจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อในการสอนเด็ก เช่น นิทาน เพลง เกม ปริศนาคำทาย คำคล้องจอง

- มุมประสบการณ์ทางภาษาที่จัดไว้สำหรับเด็ก โดยส่งเสริมการฟัง พูด อ่าน และเขียนของเด็ก เช่น นิทาน(การอ่าน) เทปเพลง(การฟัง) กระดานเขียน(การเขียน) หุ่นนิ้วมือ(การพูด)
การบูรณาการใขชีวิตประจำวันเรื่องของภาษา
 - ทักทาย เซนชื่อหรือเขียนชื่อ แนะนำกิจกรรม

- กิจกรรมเคลื่อนไหว คือการเต้นประกอบเพลง พูดชื่อและทำท่าทางตามชื่อของตนเอง

- กิจกรรมศิลปะ คือการวาดภาพเป็นสัญลักษณ์ เขียนบรรยายใต้ภาพ นำภาพมาต่อเป็นเรื่องราว

- กิจกรรมกลางแจ้ง คือการรู้จักกฎกติกาในการเล่น

- กิจกรรมเกมการศึกษา คือพวกเกม จิ๊กซอว์ โดมิโน จับคู่ เรียงลำดับเหตุการณ์ อนุกรม อุปมาอุปไมย


                                                                  สีไม้
 
                                                            เพทตัวอักษร


 
วันศุกร์ที่  31 สิงหาคม 2555
สัปดาห์ที่  12
การเรียนการสอน

อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอเพลงที่สั่งไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยอาจารย์ถ่าย VDO ไว้ขณะที่เรานำเสนองานและกลุ่มของดิฉันก็ออกมานำเสนอเพลง ผัก

                                                                       เนื้อเพลงผัก  
                                  
แครอทๆ คะน้าๆ แตงกวาๆ

คุณแม่นำมาผัด นึ่ง ต้ม ทอด

เด็กๆชอบทานตลอด

เด็กๆชอบทานตลอด

ผัดนึ่ง  ต้มทอด อร่อย แข็งแรง

ผัดนึ่ง ต้มทอด อร่อย แข็งแรง


 
 
                                       
หลังจากนั้น อาจารย์ก็ให้เพื่อนที่อยู่กลุ่มปฏิทินด้วยกันช่วยกันแต่งคำขวัญ ชวนเลิกเหล้า มีดังนี้
1) กลุ่มอักษรกลาง สระอา พ่อจ๋าเลิกเหล้าเลิกจน ครอบครัวเป็นสุข
2) กลุ่มอักษรสูง สระอี ดูสิ!! เลิกเหล้าชีวิตสดใส ครอบครัวเป็นสุข
3) กลุ่มอักษรต่ำ สะแอะ ดูสิ!!กินเหล้าแล้วเมา กินข้าวดีกว่า
4) กลุ่มอักษรกลาง สระอิอี กอดเหล้ามันแย่ กอดแม่ดีกว่า
5) กลุ่มอักษรต่ำ สระอา หยุดดื่มหยุดเมา ทุกข์เราจะไม่มี
6) กลุ่มอักษรต่ำ สระโอะโอ คุณค่ะ!! กีฬาสร้างชีวิต เหล้าเบียร์สร้างปัญหา
7) กลุ่มอักษรกลาง สระอุอู พี่พี่!! เลิกเหล้าวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า
8) กลุ่มอักษรกลาง สระแอะเอ ผัวขา!! เลิกเหล้าเพื่อครอบครัว ดีกว่าเสียตัวไปมัวเมา
9) กลุ่มอักษรสูง สระอะอา เลิกเหล้า เลิกจน
10) กลุ่มอักษร สระ - START ลด ละ เลิกเหล้า เพื่อเราเพื่อชาติ
11) กลุ่มอักษร สระ -แอะ แอ ที่รักจ๊ะ ถ้ารักตัวเองเพื่อรักของเรา เลิกเหล้าเถอะนะ
12) กลุ่มอักษรกลาง สระโอะโอ คอนเฟริม!! เลิกเหล้าเข้าใจชีวิต มวลมิตรจะสุขใจ
13) กลุ่มอักษรสูง สระอุอู ฟันธง!! เลิกเหล้า แล้วชีวิตจะพ้นจากโรคภัย
14) กลุ่มอักษรสูง สระโอะโอ (2) เลิกเหล้ากันเถอะ
15) กลุ่มอักษรกลาง สระเอะอา คุณแม่!! ขอร้องโตมาด้วยน้ำนมแม่อย่าให้มันแย่เพราะน้ำเมา
16) กลุ่มอักษรต่ำ สระอุอู ดื่มเหล้าตับแข็ง เสียทั้งแรงเสียทั้งเงิน
                            


    วันนี้ดิฉันได้มีการกล้าแสดงออก โดยการออกไปเต้นท่าประกอบเพลงหน้าชั้นเรียน ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมาก มันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต  บรรยากาศในชั้นเรียนวันนี้เพื่อนๆสนุกกับการเรียนและได้แสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555
สัปดาห์ที่  11
การเรียนการสอน

วันนี้อาจารย์เปิดเพลงเกาะสมุยให้ฟัง แล้วให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่าเนื้อหาในเพลงนั้นกล่าวถึงอะไร วัตถุประสงค์ของเพลงคืออะไร และฟังแล้วรุ้สึกอย่างไร

เพลงเกาะสมุย

อาจารย์ยกตัวอย่างการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน


ในนิทานเรื่องช้างน้อยอัลเฟรดimages/stories/alf34.jpg

เรื่องย่อ

 อัลเฟรดเป็นช้างที่มีงวงยาวมากอัลเฟรดรู้สึกอายที่ตนเองมีงวงยาวกว่าช้างตัวอื่นๆ จึงพยายามซ่อนงวงของตนวัน หนึ่งอัลเฟรดได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่บนกระดานลื่น อัลเฟรดได้ใช้งวงช่วยเด็กผู้หญิงลงมา สัตว์อื่นๆ พากันชื่นชมอัลเฟรด ตั้งแต่นั้นมาอัลเฟรดก็อยู่อย่างมีความสุขแม้ว่าตนเองจะไม่เหมือนใคร
 
แนวคิดสำคัญ


แม้ว่าเด็กๆ จะแตกต่างจากคนอื่น เด็กๆ ก็สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กๆ ควรปฏิบัติอยู่เสมอเด็กๆ ควรขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือimages/stories/alf1.jpg
        หลังจากที่ครูเล่าเรื่อง "ช้างน้อยอัลเฟรด" ให้เด็กฟังแล้ว เด็กๆ ผลัดเปลี่ยนกันออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆ ฟัง ทั้งการเล่าเรื่องจากหนังสือนิทาน และเล่าเรื่องโดยการเรียงลำดับภาพเหตุการณ์จากนิทาน กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมความสามารถในการจับใจความจากการดูภาพและฟังเรื่องราว เด็กได้ฝึกแปลความ ตีความ คาดคะเนตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง และเก็บประเด็นสำคัญ แล้วผสมผสานสิ่งที่ฟังเป็นเรื่องราว แล้วพูดถ่ายทอดความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการอ่าน

images/stories/alf3.jpgimages/stories/alf4.jpgimages/stories/alf5.jpgimages/stories/alf6.jpg

 
เด็กๆ แสดงละครสร้างสรรค์เรื่อง "ช้างน้อยอัลเฟรด" โดยครูช่วยเล่าเรื่องเด็กๆ พูดและแสดงบทบาทตามความรู้สึกของตนเอง เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกสัญลักษณ์ที่เหมาะสมในการนำเสนอความคิดด้วยสีหน้า ท่าทาง และคำพูดให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ

images/stories/alf7.jpgimages/stories/alf8.jpg

images/stories/alf9.jpgimages/stories/alf10.jpgเด็กๆ ช่วยกันประดิษฐ์ช้างน้อยอัลเฟรด ซึ่งทำให้เด็กรู้จักการทำงานตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ฉีกกระดาษ ทากาว ปะกระดาษบนกล่อง นำฟองน้ำจุ่มสีมาปั๊มที่ตัวช้าง ติดขา ติดงวง ติดหาง ทาสีเพิ่มเติม และติดตา เด็กๆ ได้ทำงานแบบร่วมมือ มีความคิดในเรื่องของการประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเอง รวมทั้งมีโอกาสได้ชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม

images/stories/alf11.jpgimages/stories/alf12.jpg

เด็กๆ เล่นเกมจับคู่ช้างที่เหมือนกัน เด็กๆ สนุกกับการสังเกตความเหมือนและความต่างของภาพ และตามหาเพื่อนที่ได้รูปช้างรูปเดียวกันimages/stories/alf13.jpgimages/stories/alf14.jpgimages/stories/alf15.jpg

 

เด็กๆ ประดิษฐ์ช้างด้วยการบีบกาวตามแนวเส้น แล้วนำทรายสีมาโรย เด็กๆฝึกการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็กและได้เรียนรู้ว่าทรายติดอยู่เฉพาะส่วนที่มีกาวเท่านั้นimages/stories/alf17.jpgimages/stories/alf18.jpg

images/stories/alf19.jpgimages/stories/alf20.jpgimages/stories/alf21.jpgimages/stories/alf22.jpg

 

เรื่องของช้างน้อยอัลเฟรดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์การไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิตจึงทำให้เด็กได้เชื่อมโยงเรื่องราวในนิทานกับสถานที่จริง ได้สังเกตช้างอย่างใกล้ชิด ได้ให้อาหารช้างเห็นรูปจำลองช้างหลายรูปแบบรวมทั้งได้เล่นกระดานลื่นเหมือนในนิทานด้วย


images/stories/alf32.png

 
เด็กๆ ทำท่าทางประกอบเพลงช้างน้อยอัลเฟรด กิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆ ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสนุกสนาน ฝึกการทรงตัว และการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 

 
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555
เรียนชดเชยสัปดาห์ที่  10
การเรียนการสอน
  -อาจารย์ให้นักศึกษาทุกคนหาสิ่งของที่ติดตัวเลือกมาหนึ่งชิ้นที่นักศึกษาชอบมากที่สุดแล้วบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบ
                                                              
                                                         กระเป๋าดินสอลายมิกกี้เม้าส์
เหตุผลที่เลือกกระเป๋าดินสอ เพราะ กระเป๋าดินสอมีความสำคัญกับดิฉันมาก เนื่องจากมีอุปกรณ์การเรียนและขาดไม่ได้เวลาสอบ

-ต่อไปให้นักศึกษาทุกคนหาสิ่งของที่ติดตัวหรือมีอยู่เลือกมาหนึ่งชิ้น ชิ้นที่ชอบที่สุดแล้วให้นักศึกษาโฆษนาของชิ้นนั้น

 
กระเป๋าสตางค์
        โดยโฆษณาว่า "กระเป๋าสตางค์สีจี๊ดโดนใจวัยรุ่น  มีช่องใส่บัตรเยอะ  สามารถเก็บเงินอยู่  ซื้อวันนี้รับฟรีไปเลยทันที สายคล้องมือ "

-ให้นักศึกษาวาดภาพแทนคำอธิบาย

 
                                                  โดยดิฉันได้นำ   น้ำ  +  ปลา = น้ำปลา

-ให้นักศึกษาแต่ละคนวาดภาพตามใจชอบ แล้วให้นักศึกษาแต่ละแถวออกมาหน้าชั้นเรียนแล้วอธิบายรูปที่วาดให้เป็นเรื่องราวเหมือนเล่าตามจินตนาการ

 
                                                          ดิฉันได้วาดภาพข้างบนนี้

-แบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ๆ โดยให้นักศึกษากลุ่มหนึ่งเป็นฝ่ายอ่านข่าว อีกกลุ่มหนึ่งเป็นประชาสัมพันธ์
-ให้นักศึกษาบอกชื่อตัวเองพร้อมทำท่าประกอบ หลังจากนั้นให้นักศึกษาบอกชื่อเพื่อนทางขวามือแล้วทำท่าประกอบของเพื่อน